20150802 114547

Open gardsbutikk i sommer


Mai:
15. mai: EKSTRAOPE KUN EIN TIME FRA 17-18 !
Kristi Himmelfartsdag/torsdag 21.
laurdag 23.
søndag 24.
laurdag 30.
søndag 31.
Juni:
mandag 1. juni.
laurdag 6.
søndag 7.
laurdag 13.
søndag 14.
fredag 19.
laurdag 20. 
søndag 21.
fredag 26.
laurdag 27.
søndag 28.
Juli: 
Alle fredagar, laurdagar og søndagar heile månaden.
August:
laurdag 1.
søndag 2.
laurdag 8. 
søndag 9.
laurdag 15. 
søndag 16.